Regulamin świadczenia usług kurierskich - nadajesz.pl

 

 

 

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usług kurierskich.
 2. Niniejszego regulaminu oraz cennika zamieszczonego na stronie http://www.nadajesz.pl/ nie stosuje się w przypadku podmiotów posiadających odrębną umową z Usługodawcą na świadczenie usług kurierskich.

 

§ 2

 1. Słownik pojęć:

 1. Usługodawca (podmiot świadczący usługi kurierskie) – Adrian Czapla prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adrian Czapla z siedzibą w Białymstoku przy ul. Piasta 13, lok. 4, 15-044 Białystok, NIP: 8252080563, REGON: 061516584.

 2. Usługobiorca (nadawca) – osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną , której ustawa przyznaje zdolność prawną , która zleca usługodawcy wykonanie usługi kurierskiej.

 3. Usługa kurierska – odpłatna usługa, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Nadawcy, która polega na odbiorze przez Usługodawcę przesyłki od Nadawcy lub Osoby trzeciej, a następnie jej przewóz i doręczenie Odbiorcy.

 4. Przesyłka:

- koperta listowna o maksymalnych wymiarach 45 cm. x 35 cm x 5cm i wadze do 2kg,

- paczka MINI o maksymalnych wymiarach dł. 50 cm x szer. 50 cm x wys. 50 cm wadze maksymalnej do 5kg.

- paczka MAXI o maksymalnych wymiarach dł. 150cm x szer. 60 x wys. 60cm i wadze maksymalnej do 30kg,

- paczka niestandardowa - przesyłka o wymiarach i wadze niestandardowej, której cena oraz szczegóły przewozu i doręczenia ustalane są każdorazowo indywidualnie pomiędzy Nadawcy a Usługodawcą,

 1. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną od której Kurier może odebrać przesyłkę.

 2. Odbiorca – osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 3. Kurier – pełnoletnia osoba fizyczna, która bezpośrednio realizuje usługi kurierskie świadczone przez Usługodawcę, działająca na zlecenie Usługodawcy.

 4. Zarejestrowani użytkownik - Nadawca, który posiada zarejestrowane konto w systemie zamówień Usługodawcy za pośrednictwem strony internetowej nadajesz.pl.

 5. Usługa " Express Same Day " - oznacza, iż Usługodawca przystępuje do realizacji zlecenia Nadawcy niezwłocznie po jego otrzymaniu, a dostawa w zależności od warunków komunikacyjnych następuje w czasie do 2h od złożenia zlecenia.

 6. Usługa "Standard Same Day" - oznacza, iż Usługodawca przystępuje do realizacji zlecenia Nadawcy niezwłocznie po jego otrzymaniu, a dostawa w zależności od warunków komunikacyjnych następuje w dniu zlecenia do godziny 20.00.

 7. Usługa "Next Day" - oznacza, iż Usługodawca przystępuje do realizacji zlecenia po jego otrzymaniu w czasie niezbędnym do prawidłowego wykonania zlecenia, a dostawa w zależności od warunków komunikacyjnych następuje w dniu następującym po dniu zlecenia do godziny 20.00.

 

§ 3

 

 1. Usługodawca świadczy usługi kurierskie od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w niedziele od godziny 8.00 do 16.00.

 2. Usługi kurierskie świadczone są na terenie m. Białystok oraz na terenie powiatu białostockiego tj. Baciuty, Baciuty Kolonia, Barszczewo, Barszczówka, Białostoczek, Bobrowa, Bogdaniec, Bohdan, Borowiki, Brończany, Burczak, Choroszcz, Ciasne, Czaplino, Kolonia Czaplino, Dąbrówki, Dobrowoda, Dobrzyniewo Duże, Dobrzyniewo Fabryczne, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniówka, Drukowszczyzna, Dzikie, Gajowniki, Gajowniki - Kolonia, Grabówka, Grabówka-Kolonia, Halickie, Henrykowo, Hermanówka, Horodiany, Hryniewicze, Ignatki Osiedle, Ignatki, Ignatki Kolonia, Iwanówka, Izabelin, Izoby, Janowicze-Kolonia, Janowicze, Jeroniki, Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Górny, Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Dolny Kolonia, Juraszki, Jurowce, Jurowce-Kolonia, Kamionka, Karakule, Katrynka, Katrynka-Leśniczówka, Kleosin, Klepacze, Kojrany, Koplany, Koplany Kolonia, Komosa, Kowalowce, Kozowszczyzna, Krasne, Krasny Las, Krupniki, Księżyno, Księżyno – kolonia, Kucharówka, Kudrycze, Kuriany, Leńce, Letniki, Lewickie, Lewickie-Kolonia, Lewickie Stacja, Lubejki, Łubniki, Łukiany, Łyski, Majówka, Mańkowizna, Markowszczyzna, Mińce, Mostek, Niecki, Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Nargilewska,Niewodnica Nargilewska-Kolonia, Nowe Aleksandrowo, Nowodworce, Ogrodniczki, Ogrodniki koło Barszczewa, Ogrodniki obok Dobrzyniewa Kościelnego,Oliszki, Olmonty, Osowicze, Pasynki, Płoskie, Podleńce, Pomigacze, Pólko, Porosły, Porosły Kolonia, Protasy, Protasy-Kolonia, Rafałówka, Rumejki, Sielachowskie, Sienkiewicze, Sikorszczyzna, Skrybicze, Sobolewo, Sobolewo-Kolonia, Sochonie, Solniczki, Sowlany, Śródlesie, Stanisławowo, Stary Majdan, Supraśl, Święta Woda, Szerenosy, Tołcze,Trypucie,Turczyn, Turośń Dolna, Turośń Kościelna, Wasilków, Wólka Poduchowna, Wólka Przedmieście, Woroszyły, Zabłudów, Zacisze, Zaczerlany, Zaczerlany Kolonia, Zagruszany, Zajezierce, Zalesiany, Zaścianki, Zasokolcze, Zawady, Zielona, Żółtki, Żółtki Kolonia, Żuki, Zwierki

 1. W przypadku, gdy przesyłka ma zostać dostarczona za pośrednictwem usługi:

 1. " Express Same Day " - zlecenie usługi kurierskiej przez Usługodawcę i jego potwierdzenie przez Nadawcę powinno nastąpić do godz. 18.00 w dniu zlecenia,

 2. " Standard Same Day " - zlecenia usługi kurierskiej przez Usługodawcę i jego potwierdzenie przez Nadawcę powinno nastąpić do godz. 15.00 w dniu zlecenia,

 3. " Next Day " - złożenie zlecenia usługi kurierskiej przez Usługodawcę i jego potwierdzenie przez Nadawcę powinno nastąpić do godz. 16.00 w dniu zlecenia.

 1. Potwierdzenie złożenia zlecenia usługi kurierskiej następuje w formie wiadomości e-mail bądź telefonicznie przez pracownika Usługodawcy.

 2. Usługi kurierskie świadczone są jedynie gdy wartość przesyłki określona jest na kwotę nie większą niż 2000zł.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia bez podania przyczyny w przypadku, gdy wartość przesyłki została określona na kwotę większą niż 2000 zł.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia bez podania przyczyny w przypadku gdy zlecenia usługi kurierskiej przez Nadawcę i jej potwierdzenie przez Usługodawcę nastąpi w innym czasie niż wskazanym w § 3. ust. 3a-c.

 

§ 4

 1. Usługodawca świadczy usługi kurierskie dotyczące przesyłek, których zawartość stanowią w szczególności:

  1. dokumenty z wyłączeniem korespondencji prywatnej, druków w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, papierów wartościowych, dokumentów, zawierających informacje, którym nadano klauzulę na podstawie art. 5 Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r., tytułów wykonawczych w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego lub Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, środków pieniężnych, w tym wyrażonych w walutach obcych;

  2. produkty lecznicze, w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;

  3. kwiaty;

  4. dania (posiłki) z restauracji/barów/jadłodajni;

  5. części samochodowe;

  6. przedmioty (towary) ze sklepów, punktów sprzedażny, sklepów internetowych lub przedmioty (towary) wystawione na sprzedaż na internetowych platformach aukcyjnych z uwzględnieniem maksymalnych gabarytów i wagi kopert lub paczek opisanych w § 1 ust. 5 powyżej, a z wyłączeniem przedmiotów (towarów), którymi obrót jest zakazany lub ograniczony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności środków psychoaktywnych, substancji żrących, zwłok ludzkich lub zwierzęcych, broni, produktów leczniczych (z wyłączeniem podpunktu b powyżej), a także przedmiotów takich jak biżuteria, kamienie szlachetne, antyków, porcelany i produktów ze szkła.

 1. Zlecenie usługi kurierskiej (zawarcie umowy o świadczenie takiej usługi) następuje poprzez wypełnienie przez Nadawcę na stronie internetowej www.nadajesz.pl formularza bądź telefonicznie.

 2. Zlecając usługę kurierską Nadawca Zobowiązany jest podać następujące dane niezbędne do prawidłowej realizacji usługi, w szczególności:

 1. imię i nazwisko lub nazwę Nadawcy;

 2. adres Nadawcy: ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy

 3. nr telefonu oraz adres e-mail Nadawcy;

 4. w przypadku gdy Nadawca jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną - imię i nazwisko, nr telefonu komórkowego oraz adres e-mail pełnoletniej osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej.

 5. imię, nazwisko lub nazwę Osoby trzeciej;

 6. adres Osoby trzeciej: : ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy (miejsce, z którego przesyłka ma być odebrana, chyba, że ma być odebrana bezpośrednio od Nadawcy);

 7. numer telefonu i adres e-mail Osoby trzeciej;

 8. w przypadku gdy Osoba trzecia jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną - imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail pełnoletniej osoby fizycznej wydającej przesyłkę kurierowi.

 9. przedział godzinowy, w którym ma nastąpić odbiór przesyłki od Nadawcy lub Osoby trzeciej;

 10. zawartość przesyłki, jej wymiary, waga oraz wartość

 11. imię i nazwisko lub nazwę Odbiorcy;

 12. adres Odbiorcy - ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy (miejsce gdzie przesyłka ma być dostarczona);

 13. nr telefonu i adres e-mail Odbiorcy;

 14. w przypadku, gdy Odbiorca jest osobą prawną lub jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – imię i nazwisko, nr telefonu komórkowego oraz adres e-mail pełnoletniej osoby fizycznej upoważnionej do odbioru przesyłki w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej.

 1. Odbiorca (bądź osoba fizyczna uprawniona do odbioru przesyłki w imieniu Odbiorcy w przypadku opisanym w ust. 2n powyżej) stwierdza odbiór przesyłki własnoręcznym podpisem na liście zamówień Kuriera.

 1. Realizacja usługi kurierskiej następuje w ten sposób, że Kurier odbiera przesyłkę z adresu Nadawcy lub Osoby trzeciej, a następnie przewozi ją i doręcza do Odbiorcy (w miejsce gdzie przesyłka ma być doręczona).

 2. Nadawca zapewnia, że:

 1. przesyłka wydana Kurierowi będzie miała maksymalne wymiary i wagę określone w § 1 ust. 1d;

 2. dane, o których mowa w ust. 2 a-n powyżej, a które podał wypełniając formularz na stronie internetowej www.nadajesz.pl są prawdziwe;

 3. nie zleca usługi kurierskiej dotyczącej rzeczy (towarów) wyłączonych z realizacji tej usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, rzeczy zabronionych przez przepisy prawa, rzeczy niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu oraz których obrót i przewóz jest zabroniony przez przepisy prawa,

 1. W przypadku gdy przesyłka przekracza wymiary lub wagę, o których mowa w § 1 ust 1d. Kurier może odmówić wykonana usług kurierskiej.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi kurierskiej, gdy nastąpiło to na skutek podania przez nadawcę nieprawdziwych lub błędnych danych, o których mowa w ust. 2 a-n.

 3. Usługodawca, a także osoby działające na jego zlecenie są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji jakie uzyskały o Nadawcy, Osoby trzeciej lub Odbiorcy w trakcie realizacji usług kurierskich. Usługodawca może udzielić informacji o Nadawcy, Osobie trzeciej lub Odbiorcy tylko na żądanie uprawnionego organu państwowego, w granicach przewidzianych prawem powszechnie obowiązującym.

§ 5

 1. Usługi kurierskie świadczone przez Usługodawcę płatne są przelewem przy zamówieniu usługi kurierskiej za pomocą płatności online, karty płatniczej, systemem blik lub przelewem przy pomocy firmy POLCARD.

 2. Płatność gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio u Kuriera przy odbiorze przesyłki od Nadawcy jest możliwa jedynie w przypadku zarejestrowanych użytkowników.

 3. Usługi kurierskie płatne są zgodnie z cennikim zamieszonym na stronie internetowej www.nadajesz.pl.

 4. Po realizacji usługi kurierskiej Nadawca otrzyma na podany wcześniej adres e-mail rachunek /fakturę za wykonaną usługę.

 

§ 6

 1. Szczegółowe zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej nadajesz.pl

 2. Administratorem danych osobowych jest Adrian Czapla prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adrian Czapla z siedzibą w Białymstoku przy ul. Piasta 13, lok. 4, 15-044 Białystok, NIP: 8252080563, REGON: 061516584.

 3. Podanie danych osobowych przez Nadawcę jest dobrowolne i niezbędne do realizacji zlecenia.§ 7

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo możliwości zmiany niniejszego regulaminu.

 3. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy Usługodawcą, Usługobiorcą (Nadawcą) lub Odbiorcą w związku ze świadczeniem usług kurierskich będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.